مدیریت بیکار

قالب پرشین بلاگ


مدیریت بیکار
رشته مدیریت رشته ای در نظر شما . . .

نماي كلي وخلاصه شده مراحل مختلف اجراء و پياده سازي سيستم مديريت بحران درمراكز درماني را مي توان به ترتيب ذيل بيان نمود:

1- اجراي برنامه پيشگيري: دراولين گام از پياده سازي سيستم ، لازم است كليه قسمتهاي مركز درماني ازنظر ايمني سازه اي وغيرسازه اي ( تجهيزات ، تأسيسات ، گازها و مواد خطرناك ،‌پرسنل و ... ) با درنظر گرفتن كليه خطرات محتمل الوقوع توسط تيمهاي كارشناسي مورد بررسي قرارگرفته و ايمنی مركز تا حدامكان تأمين گردد. اگرچه اين امر بسيار زمان بر ، گسترده و هزينه براست ، اما درصورت اجراي كامل و صحيح مي تواند تا حد بسيار زيادي از عوارض ناشي از حوادث غيرمترقبه بكاهد. نمونه چك ليستهاي بررسي ايمني مراكز درماني از ديدگاه بهداشت حرفه اي ، در ادامه ارائه ميگردد.

2- سازماندهي پرسنل مركز درماني درنمودارهاي تشكيلاتي: گام دوم درپياده سازي سيستم مديريت بحران درمراكز درماني ، سازماندهي پرسنل شاغل درمركز درماني درنمودار هاي تشكيلاتي ازقبل تهيه شده است. البته بايد توجه شود كه پرسنل حتي الامكان درجايگاهي سازماندهي شوند كه بيشترين توانايي را درآن حوزه دارا بوده و ترجيحا با شرح وظايف آنان درحالت عادي ، كمترين تفاوت را داشته باشد. نمونه نمودار هاي تشكيلاتي سيستم مديريت بحران براي استفاده در سطوح مختلف مراكز درماني ، شامل بيمارستانهاي جنرال ،‌بيمارستانهاي كوچك و / يا تك تخصصي ، دي كلينيكها ، پلی کلینیکها ، درمانگاهها و ستادهاي مركزي بحران ، درادامه ارائه ميگردد. نكته مهم دراين مرحله آنست كه اجراي اين مرحله بهتراست همزمان با اجراي مرحله اول برنامه آغاز گردد.

3- سازماندهي نفرات جانشين و تيمهاي مختلف نمودارهاي تشكيلاتي : دراين مرحله نفرات جانشين براي مسئوولين بخشها وواحدهاي مختلف نمودار هاي تشكيلاتي ، با تهيه جداول خاصي سازماندهي ميگردند. در اين جداول الزاماً بايد كليه پرسنل شاغل درمركز درماني ، باتوجه به نوع توانمنديهايشان ، بعنوان جانشين اول و دوم و يا عضو تیمهاي مختلف نمودارتشكيلاتي سازماندهي گردند. نمونه جداول مشخصات اعضاي سيستم مديريت بحران يك بيمارستان جنرال ، در ادامه ارائه ميگردد.

4- ابلاغ شرح وظايف جايگاههاي مختلف نمودار تشكيلاتي : گام بعدي پياده سازي سيستم مديريت بحران ، ابلاغ شرح وظايف اعضاي سيستم مديريت بحران است. دراين مرحله شرح وظايف هر جايگاه ابلاغ شده و بر فراگيري آن توسط مسئوولين جايگاهها، نفرات جانشين و ساير اعضاي تيم تأكيد و نظارت ميگردد. نمونه شرح وظايف مسئولين جايگاههاي مختلف نمودارتشكيلاتي يك بيمارستان جنرال درادامه ارائه مي‌گردد.

5- آشناسازي پرسنل با برنامه : دراين مرحله از طريق برگزاري كلاسهاي آموزشي و سخنراني ، پرسنل باكليات برنامه مقابله با حوادث غيرمترقبه آشنا مي‌شوند.

دراين جا لازم است به 3 نكته مهم توجه كافي مبذول شود:

الف ـ كليه پرسنل بايد دوره هاي آموزشي طراحي شده را طي نمايند.

ب ـ پرسنل لازم است نه تنها با شرح وظايف خود در برنامه آشنا شوند ، بلكه بايد ازشرح وظايف ديگرپرسنل نيز آگاه گردند. اين امر مانع رها كردن وظايف اصلي افراد ، جهت انجام ديگر وظايف ميگردد.

ج ـ دوره هاي آموزشي بايد علاوه بر مبحث مديريت بحران ، ساير نيازهاي آموزشي پرسنل همچون ترياژ ،‌ نحوه مقابله با حوادث غيرمترقبه مختلف ، پشتيباني رواني دربحران ها ، كنترل عفونت درحوادث غيرمترقبه و غيره را نيز دربر گيرد.

6- برگزاري كارگاه هاي توجيهي: مرحله بعدي پياده سازي سيستم مديريت بحرا ن مراكز درماني ، برگزاري كارگاههاي توجيهي شرح وظايف براي اعضاي هر واحد بصورت اختصاصي و در قدم بعد براي هر بخش با واحدهاي زير مجموعه همان بخش است. دراين كارگاهها با مطرح كردن يك سناريوي از قبل طراحي شده ، ميزان آشنايي افراد و واحدها ، با شرح وظايف محوله سنجيده شده و اشكالات آنها دراين زمينه ، مرتفع ميگردد.

7- برگزاري مانورهاي عملياتي محدود: دراين گام با مطرح كردن و پياده سازي سناريوي ازقبل طراحي شده ، ميزان آشنايي و آمادگي عملي افراد و واحدها براي اجراي شرح وظايف محوله ، بصورت اختصاصي براي هر واحد و در قدم بعد براي هربخش با واحدهاي زير مجموعه همان بخش بصورت شبيه سازي شده و عملاً مورد سنجش قرارگرفته واشكالات افراد ، واحدها وبخشها ، تعيين و مرتفع ميگردد.

8- برگزاري مانورعملياتي سراسري : مرحله اصلي پياده سازي سيستم مديريت بحران درمراكز درماني ، برگزاري مانور عملياتي سراسري باشركت كليه بخشها و واحدهاي نمودار تشكيلاتي آن مركز است كه پس از اجراي مانور هاي عملياتي محدود به مرحله اجرا درمي آيد دراين مرحله كه مهمترين مرحله پياده سازي برنامه است ، علاوه براشكالات واحدها و بخشها ، نقايض موجود درعمليات هماهنگ بين بخشهاي مختلف شناسايي مي‌گردد. مانورهاي عملياتي سراسري لازم است حداقل 2 بار در سال برگزارگرديده و آمادگي پرسنل براي مقابله با حوادث غيرمترقبه حفظ شود.

9- بازنگري واصلاح برنامه : مرحله نهايي پياده سازي برنامه مقابله با حوادث غيرمترقبه ، بازنگري آن با توجه به اشكالات و نقايص مشاهده شده درمانورهاي محدود وسراسري و اصلاح درجهت رفع اين موارد مي باشد. بازنگري واصلاح برنامه لازم است پس از هر بار مانور عملياتي سراسري صورت پذيرد.

فلو چارت پياده سازي برنامه مقابله باحوادث غيرمترقبه درمراكز درماني

طراحي و اجراي برنامه هاي پيشگيري سازماندهي پرسنل درنمودارهاي تشكيلاتي سازماندهي نفرات جانشين واعضاي تيمها


ابلاغ شرح وظايف و چك ليستها


برنامه آموزشي آشناسازي پرسنل با برنامه برگزاري كارگاههاي توجيهي برگزاري مانورهاي عملياتي محدود برگزاري مانورعملياتي سراسري بازنگري و اصلاح برنامه .

[ پنجشنبه سی ام تیر ۱۳۹۰ ] [ 11:56 ] [ سید شهاب الدین شهابی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سید شهاب الدین شهابی مدیریت ورودی 86 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
اين وبلاگ براي رهنمايي و اطلاع رساني به بروبچ مديريت تهيه شده. اميدوارم با نظر دادن در اين وبلاگ كه وبلاك خودتان هست ما را در اين امر كمك كنيد.
موضوعات وب
امکانات وب